Loading...
Zakat
Semua Zakat
Zakat Penghasilan

Terkumpul : 19661250

Target : 100000000

Zakat Perniagaan

Terkumpul :

Target : 100000000

Zakat Emas dan Perak

Terkumpul :

Target : 90000000

Zakat Barang Temuan

Terkumpul :

Target : 80000000

Zakat Peternakan

Terkumpul :

Target : 110000000

Zakat Pertanian

Terkumpul : 1000

Target : 110000000


Night Mode